Általános Szerződési Feltételek

Jelen feltételek tartalmazzák a www.hofmakonyvkoteszet.hu web áruházban forgalomba hozott termékeket megrendelők a www.hofmakonyvkoteszet.hu -val szemben érvényesíthető jogait, www.hofmakonyvkoteszet.hu korlátozott kötelezettségeit és felelősségét. A vásárló a honlapon keresztül történő megrendelésével egyidejűleg elfogadja, és magára kötelezőnek ismeri el jelen Vásárlási Feltételeket. A www.hofmakonyvkoteszet.hu fenntartja a jogot magának arra, hogy jelen Feltételeket bármikor, a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül módosítsa.

A szerződés létrejötte

A vásárló tudomásul veszi, hogy a Webáruházban végrehajtott megrendelést követően a (sikereres megrendelés oldalon), valamint az („Értesítés a megrendeléssel kapcsolatban”) tárgyú e-mailben a visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között adás-vételi, ill. szállítási szerződés jön létre.

A Szolgáltató

Név: HOFMA Könyvkötő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 7754 Bóly, Park út 2.
Levelezési cím: 7754 Bóly, Park út 2.
Képviselő neve: Hódiné Fáy Magdolna
Adószám: 11549293-2-02
Számlaszám: 50100019-12002377
E-mail cím: info@hofmakonyvkoteszet.hu
Telefonszám: +36 20/266-0045

 A honlapon folytatott tevékenység

A(z) www.hofmakonyvkoteszet.hu webáruház könyvkötészeti termékek online értékesítésével foglalkozik.

Felhasználási feltételek

Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb…) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!